อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง เพื่อนร้ายแฟนเลว - ธันวา ราศีธนู

ธันวา ราศีธนู | เพื่อนร้ายแฟนเลว

INTRO | Am C | G Am | Am C | G Am |

INTRO | F G | Am | F G | Am |


เพื่อนAmกันเขาไม่ทำแบCบนี้

ไอ้เพื่อนบัดGสีมันมาแย่งแฟAmนเรา

พูดAmไปเหมือนนิยายน้ำเCน่า

เมื่อเพื่อนของเGรามันมาตีท้าAmยครัว


โถ่ไอ้เพื่อDmนชั่ว G โถไอ้เพื่อนAmเลว


แฟนAmเรามันก็เบาที่ไCหน

มันคิดจะลองของใGหม่ที่สะใจกว่Amาฉัน

ไม่เอAmะใจไฟอยู่ใกล้น้ำCมัน

สุดท้ายก็คือGฉันที่ต้องโดนเผาAmใจ


ผู้หญิงก็Dmร้าย.G.. ผู้ชายก็Amชั่ว

ตกนรกไม่Dmกลัว.G.. เธอมันเลวได้Cใจ

อุทาAmหรณ์สอนให้จำเถอะDmทำไว้

งูเห็นนมGไก่ไก่เห็นตีAmนงู


INSTRU | Am C | G Am |


ไอ้เพื่อAmนดีก็พอมีอยู่หรอCกนะ

ไอ้เพื่อนหGมาๆก็เห็นมีอยู่มาAmกมาย

จะพูดAmไปมันก็ช่างละอCาย

เมื่อให้เพื่อนตGายกลายเป็นหัวAmขโมย

ผู้หญิงก็Dmร้าย.G.. ผู้ชายก็Amชั่ว

ตกนรกไม่Dmกลัว.G.. เธอมันเลวได้Cใจ

อุทาAmหรณ์สอนให้จำเถอะDmทำไว้

งูเห็นนมGไก่ไก่เห็นตีAmนงู


INSTRU | C G | Am | C G | Am |

INSTRU | F G | C G/B Am | F G | Am |


ไอ้เพื่อAmนดีก็พอมีอยู่หรอCกนะ

ไอ้เพื่อนหGมาๆก็เห็นมีอยู่มาAmกมาย

จะพูดAmไปมันก็ช่างละอCาย

เมื่อให้เพื่อนตGายกลายเป็นหัวAmขโมย


ผู้หญิงก็Dmร้าย.G.. ผู้ชายก็Amชั่ว

ตกนรกไม่Dmกลัว.G.. เธอมันเลวได้Cใจ

อุทาAmหรณ์สอนให้จำเถอะDmทำไว้

งูเห็นนมGไก่ไก่เห็นตีAmนงู


งูเห็นนมGไก่ไก่เห็นตีAmนงู


INSTRU | C G | Am | C G | Am |


เพื่อนAmกันเขาไม่ทำแบCบนี้

ไอ้เพื่อนบัดGสีมันมาแย่งแฟAmนเรา

พูดAmไปเหมือนนิยายน้ำเCน่า

เมื่อเพื่อนของเGรามันมาเผาหัวใจ..