อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง เทียบไม่ติด - RachYO (รัชโย)

RachYO (รัชโย) | เทียบไม่ติด

INTRO | C | G | Am | G |

INTRO | F | Em | Dm | G | G |


ไม่มีCตังค์..

เธออยู่กับGฉันด้วยความลำบาก

แต่ไม่ได้อFยากทำเธอเสียGไป

คิดว่าเCธอ.. มีเราคนเGดียว

เลยไม่ได้แลเหFลียว

เกี่ยวกับความเสียGใจ


ไต่เต้าเป็นศิลCปิน

ก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อน

Gริงใจ ดีไป คงไม่มีใครมาหFลอก

เลยโอบกอดเธอด้วยความรัGกไง


แต่เรื่องเCงิน เข้าใจว่าต้องมGาก่อน

มันกลายเป็นเรื่องบั่Fนทอน

ทะเลาะอยู่ทุกครั้Gงไป


ถ้าฉันมีDmตังค์

เท่ามันเธอคงยอEmมง่าย

แต่ถ้าไม่รับFฟัง ฉันเองได้แต่ร้อGงไห้

ฉันแค่จน ไม่ได้เป็นคนไม่ดี


แต่เธอควรลืมกันไปสักCที

ฉันไม่ได้ดีอะไรหนัGกหนา

ฉันเป็นเพียงAmธุลี

จะเอาอะไรไปเทียบกัGบฟ้า

ทั้งตัวกูไม่มีFตังค์ กูมีแต่ใจ

อย่าEmหวังว่ามีอะไร

แบบผู้Dmชายที่เธอเองต้อGงการ


ลืมกันไปสักCที

ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่าGงเธอ

ไม่ต้องใช้Amวจีโอบอ้อมอารี

ตอนเธออยาGกเจอ

ทั้งตัวกูไม่มีFตังค์ กูมีแต่ใจ

อย่าEmหวังว่ามีอะไร

แบบผู้Dmชายที่เธอเองต้องกGาร..

เทียบไม่ติดเลย...


INSTRU | C | G | Am | G |

INSTRU | F | Em | Dm | G |

INSTRU | C | G | Am | G |

INSTRU | F | Em | Dm | G | G |


ไม่ต้องร้Cอง ไม่ต้องห่วงทาGงนี้

ไม่มีไรอยู่แFล้ว (ไม่มีไรอยู่แGล้ว)

ไม่ต้องCคิด ไม่ต้องถึงเรื่องราGวของเรา

มันเFก่าแล้ว.. G

ถึงอยู่กับCมันเธอจะเป็นที่สองสาGมสี่ 

แต่เพื่อชีวิตของเธFอดี

ยอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็Gดีกว่าฉันแน่นอน

ไปเถอะคนCดีถึงอยู่กับฉันก็ตายGฟรี

ไม่มีอะไรนอกจาFกนี้

เดินไปไกล ๆ เธอไม่ต้อGงมอง


ฉันไม่มีDmตังค์ เท่ามันจะทำEmไงได้

แต่ถ้าเธอรักFมัน ให้ฉันเป็นคนร้อGงไห้

ฉันมันจน ฉันมันเป็นคนไม่ดี


ได้โปรดเธอลืมกันไปสักCที

ฉันไม่ได้ดีอะไรหนัGกหนา

ฉันเป็นเพียงAmธุลี

จะเอาอะไรไปเทียบกัGบฟ้า

ทั้งตัวกูไม่มีFตังค์ กูมีแต่ใจ

อย่าEmหวังว่ามีอะไร

แบบผู้Dmชายที่เธอเองต้อGงการ


ลืมกันไปสักCที

ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่าGงเธอ

ไม่ต้องใช้Amวจีโอบอ้อมอารี

ตอนเธออยาGกเจอ

ทั้งตัวกูไม่มีFตังค์ กูมีแต่ใจ

อย่าEmหวังว่ามีอะไร

แบบผู้Dmชายที่เธอเองต้องกGาร..


ลืมกันไปสักCที

ฉันไม่ได้ดีอะไรหนัGกหนา

ฉันเป็นเพียงAmธุลี

จะเอาอะไรไปเทียบกัGบฟ้า

ทั้งตัวกูไม่มีFตังค์ กูมีแต่ใจ

อย่าEmหวังว่ามีอะไร

แบบผู้Dmชายที่เธอเองต้อGงการ


ลืมกันไปสักCที

ฉันไม่ได้ดีอะไรหนัGกหนา

ฉันเป็นเพียงAmธุลี

จะเอาอะไรไปเทียบกัGบฟ้า

ทั้งตัวกูไม่มีFตังค์ กูมีแต่ใจ

อย่าEmหวังว่ามีอะไร

แบบผู้Dmชายที่เธอเองต้อGงการ


ลืมกันไปสักCที

ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่าGงเธอ

ไม่ต้องใช้Amวจีโอบอ้อมอารี

ตอนเธออยาGกเจอ

ทั้งตัวกูไม่มีFตังค์ กูมีแต่ใจ

อย่าEmหวังว่ามีอะไร

แบบผู้Dmชายที่เธอเองต้องกGาร..

เทียบไม่ติด..เลย..