อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง เด็กในเขา - เหล็กโคน

เหล็กโคน | เด็กในเขา

INTRO | G | G | Em | Em |

INTRO | Am | D | G | D |


เราเด็กในป่าเราเด็กในเGขา

อิเอาอะไรกับเรามาEmกแรง

ยุไม่หCล่อปากไม่แดงกินแต่ข้าวราดแกง

แต่งDตัวโทรมๆ เซอๆ


อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในหGม่อง

กินแต่น้ำท่อมเธอหาว่Emาเบลอ

ถ้าอยากเป็นแCฟนกับเธอ คงเป็นไปไม่Dได้

เพราะเธอไม่ชอบโหมกิGนท่อม G7


ใส่สูทผูกCไทนั่นสไDตล์ที่เธอชอบ

เธอBmชอบคนรวยร้อยEmล้าน

ไอ้Cฉันเป็นแค่เด็กบ้าDนๆ เธอไม่เGอา G7

Cฉันเป็นแค่เด็กกินท่Dอม

จะBmเอาอะไรไปสู้Emเขา

โลCโซบ้านๆ พันเDรา

กินท่Cอมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเDขา

ใครเขาอิเอาGทำพันธุ์ D


INSTRU | G | Em | C | D |

INSTRU | G | Em | C | D | G | G7 |

ใส่Cสูทผูกไทนั่นสไDตล์ที่เธอชอบ

เธอBmชอบคนรวยร้อยEmล้าน

ไอ้Cฉันเป็นแค่เด็กบ้าDนๆ เธอไม่เGอา G7

Cฉันเป็นแค่เด็กกินท่Dอม

จะBmเอาอะไรไปสู้Emเขา

โลCโซบ้านๆ พันเDรา

กินท่Cอมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเDขา


ใส่Cสูทผูกไทนั่นสไDตล์ที่เธอชอบ

เธอBmชอบคนรวยร้อยEmล้าน

ไอ้Cฉันเป็นแค่เด็กบ้าDนๆ เธอไม่เGอา G7

Cฉันเป็นแค่เด็กกินท่Dอม

จะBmเอาอะไรไปสู้Emเขา

โลCโซบ้านๆ พันเDรา

กินท่Cอมอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเDขา

ใครเขาจะเอาสGมพันธุ์ D


เราเด็กในป่าเราเด็กในเGขา

อิเอาอะไรกับเรามาEmกแรง

ยุไม่หCล่อปากไม่แดงกินแต่ข้าวราดแกง

แต่งDตัวโทรมๆ เซอๆ


อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในหGม่อง

กินแต่น้ำท่อมเธอหาว่Emาเบลอ

ถ้าอยากเป็นแCฟนกับเธอ คงเป็นไปไม่Dได้

เพราะเธอไม่ชอบโบ๋กิGนท่อม..