อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง เคยบ่ - วิว ธนกาญจน์

วิว ธนกาญจน์ | เคยบ่

INTRO | G | Bm | Am | D |

INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |


เคGยบ่ เวลาอาบน้ำสระBmผมแล้วต้องหลับตา

กะเห็นหCน้าคนนั้นลอยมา แล่นตำDใจอยู่บ่เซา

เคGยบ่ ยามถูสบู่กลิ่Bmนนี้แล้วคิดฮอดเขา

คิดฮอดควาCมเก่า ตอนเฮายังฮัDกกัน


ยามกินข้Cาว กะเมนูDนี้

ที่อ้ายBmเคยสั่งมาประEmจำ

จนน้องCติด ต้องสั่งBmกินทุกวัน

ทั้งที่ใCนวันนี้ น้องบ่มีอ้าDยแล้ว


เคGยบ่ อ้ายเคยBmเป็นคือกันอยู่Emบ้อ

เคCยบ่ เคยคึDดฮอดกันอยู่บ้Gอใจ D

เคGยบ่ ฮักจBmนว่ามันลืมEmบ่ได้ D

ฮ้องCไห้ ยามคึดฮอดหDลาย เคยเป็นอยู่Gบ้อ


ฮ้องCไห้ ยามคึดฮอดหDลาย เคยเป็นอยู่Gบ้อ

INSTRU | C | Bm | Am D | G |

INSTRU | C | Bm Em | C | D |


ยามกินข้Cาว กะเมนูDนี้

ที่อ้ายBmเคยสั่งมาประEmจำ

จนน้องCติด ต้องสั่งBmกินทุกวัน

ทั้งที่ใCนวันนี้ น้องบ่มีอ้าDยแล้ว


เคGยบ่ อ้ายเคยBmเป็นคือกันอยู่Emบ้อ

เคCยบ่ เคยคึDดฮอดกันอยู่บ้Gอใจ D

เคGยบ่ ฮักจBmนว่ามันลืมEmบ่ได้ D

ฮ้องCไห้ ยามคึดฮอดหDลาย เคยเป็นอยู่Gบ้อ


เคGยบ่ อ้ายเคยBmเป็นคือกันอยู่Emบ้อ

เคCยบ่ เคยคึDดฮอดกันอยู่บ้Gอใจ D

เคGยบ่ ฮักจBmนว่ามันลืมEmบ่ได้ D

ฮ้องCไห้ ยามคึดฮอดหDลาย เคยเป็นอยู่Gบ้อ


ฮ้องCไห้ ยามคึดฮอดหDลาย.. คือกันอยู่บ้อ.. G


OUTRO | C | Bm | Am D | G |