อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง ฮักน้องแท้กะให้แม่มาขอ - ฮันนี่ นิชาดา

ฮันนี่ นิชาดา | ฮักน้องแท้กะให้แม่มาขอ

INTRO | Dm C | Dm C |

INTRO | Dm C | Dm C |

INTRO | Dm | Bb | Dm | Bb |


Dmอย่าเว้าเล่นเด้ออ้าย

เพราะน้Cองบ่เคยฮักDmไผ

อย่าBbเฮ็ดคือหมาหยอGmกไก่

Cด้ใจแล้วกะเFสย

ต้องการความชัดDmเจน

อย่าเล่นหมากลี้อ้ายGmเอ๋ย

ผู้สาวหัวใจเชCย ๆ

อยากเAmฉลยกับอ้าDmยแปน ๆ C


บ่Bbแม่นตั๋วให้Cฝัน ลม ๆ แDmล้ง ๆ

สองแก้มแBbดง ๆ ยังรออ้ายมาเป็Aนแฟน..


ฮักน้องDmแท้กะให้แม่มาขอ น้องยัCงรอ

ถ่าBbอ้ายมาย่างควงDmแขน

ฮักน้องDmแท้อย่าเฮ็ดตาซอนGmแลน

ฟ้าวมาขอเป็นแCฟน.Am..

อย่าให้น้องแลนDmนำถ่อน


ฮักน้องDmแท้กะให้แม่มาขอ น้องยัCงรอ

ถ่าBbอ้ายมาย่างควงDmแขน

ฮักน้องDmแท้อย่าเฮ็ดตาซอนGmแลน

ฟ้าวมาขอเป็นแCฟน.Am..

อย่าให้น้องแลนDmนำถ่อน

INSTRU | Gm | Am | Bb | F |

INSTRU | Gm | Am | Bb | C |


บ่Bbแม่นตั๋วให้Cฝัน ลม ๆ แDmล้ง ๆ

สองแก้มแBbดง ๆ ยังรออ้ายมาเป็Aนแฟน..


ฮักน้องDmแท้กะให้แม่มาขอ น้องยัCงรอ

ถ่าBbอ้ายมาย่างควงDmแขน

ฮักน้องDmแท้อย่าเฮ็ดตาซอนGmแลน

ฟ้าวมาขอเป็นแCฟน.Am..

อย่าให้น้องแลนDmนำถ่อน


ฮักน้องDmแท้กะให้แม่มาขอ น้องยัCงรอ

ถ่าBbอ้ายมาย่างควงDmแขน

ฮักน้องDmแท้อย่าเฮ็ดตาซอนGmแลน

ฟ้าวมาขอเป็นแCฟน.Am..

อย่าให้น้องแลนDmนำถ่อน


ฮักน้องDmแท้กะให้แม่มาGmก่อน

สิCสดหรือว่าสิผ่อน.Am.. แม่น้องDmบ่ว่า


ฮักน้องDmแท้กะให้แม่มาGmก่อน

สิCสดหรือว่าสิผ่อน.Am.. แม่น้องDmบ่ว่า


OUTRO | Dm | Bb | Dm | Bb | Dm |