อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง อุ๊ยปาตาบอด - บอย อิมเมจิ้น

บอย อิมเมจิ้น | อุ๊ยปาตาบอด

CAPO #2

INTRO | C | Am | Dm | G |

INTRO | C | Am | Dm G | C | G |


ยกCมือขึ้นไหว้Amวอน

ขอโจ๊คขอDmปอนหื้อมีคGนมา

วันCนี้จะมีก่อAmหา

คนตี่Dmมา จ้างนวGดตัว


ก๋Cานได้คลานไปAmหา

แต่อุ๊ยDmปาตามองไม่เGห็น

เลยมาทำงCานจับเส้นจับAmเอ็น

เปิดบ้านDmเป็น ร้านนวGดตัว


INSTRU | Dm | C | Dm G | C | G |


เปิ้นว่าเCงินก๊านคนเยี๊ยะAmกาน

เปิ้นว่าDmสตางค์ก๊านคนขGยัน

ตั๋วอุ๊ยCปาก่อว่าอุ๊ยจั๊ดไค่Amหมั่น

แต่ว่าDmมันนะบ่มีไผ๋จ้าGงงาน


หยั่งวันCนี้ก่อยังไAmม่มี

ใครเลDmยมาใจ้บริกGาร

อุ๊ยCปานั่งรอหน้าAmบ้าน

นั่งรอสDmตางค์ G เป็นก่าข้าCวแลง


INSTRU | Dm | C | Dm G | C | C7 |


จนตะFวันเกือบจะตGกดิน

มีแม่CญิงขับรถEmยนต์มาAmจอด

เปิ้นบอกDmว่าเปิ้นจะมานวGดตัว


อุ๊ยได้Cยิน ก่อดีAmใจ 

ใจก่อกึดไDmป ได้ละบ๋อสGตางค์

นวดครบชั่วโCมงแล้วอุ๊ยก่อได้ก่าAmจ้าง

และนี่ก่อDmคือ สGตางค์ก่าแCฮง.. C7


แต่พอซวามเงินผ่อกFอย

มันหยังเป็นแบงค์ซGาว

พอได้ซวามผ่อกCอย

มันหยังEmเป็นแบงค์Amซาว

เป็นแบงค์Dmซาว แบงค์ซาวใบเGดียว


INSTRU | C | Am | Dm G |

INSTRU | C | Am | Dm G | C G |


ทะเลยังไCหว ใจคนยากAmหยั่ง

ก็รู้ ๆ Dmกัน ว่าอุ๊ยปาตาบGอด

หล่อนยังจงCใจ

วางเงินเอาไว้แล้วร้อAmงบอก

ให้อุ๊ยDmปาเดินมาเอาเGงิน

แล้วกว่าอุ๊ยจะเFดินคลำถึงสGตางค์

กว่าจะ งม ๆ ซCวาม ๆ ไปEmตามเสียงAmสาว

กว่าฮู้Dmคิงว่ามันเป็นแบงค์ซGาว..

สาวก็จากไปไCกล..


INSTRU | Dm | C | Dm G | C | C7 |


อุ๊ยก่อกั้นฝืนใFจว่าจะได้ค่ากับข้Gาว

พอเป็นใบซCาวอุ๊ยก็Emเลยต้อAmงอด

แต่พอมือซวาม ๆ Fไป ไปจับใส่บ่าฟัGกหม่น

วันนั้นเลยยังโจ๊Cคดี ต๊องได้Amอิ่ม

วันDmนั้นอุ๊ยเลยได้นอนสGบาย

นอนหลับฝัCนดี.. C7


ย้อนอุ๊ยซวามอย่างFใด

มันก่อเป็นแบงค์ซGาว

อุ๊ยซวามอย่างCใด

มันก่อยังEmเป็นแบงค์Amซาว

เป็นแบงค์Dmซาว แบงค์ซาวใบเGดียว


ก่ออุ๊ยซวามอย่างFใด

มันก่เป็นแบงค์ซGาว

อุ๊ยซวามผ่อดูอย่างCใด

มันก่อยังEmเป็นแบงค์Amซาว

เป็นแบงค์Dmซาว แบงค์ซาวใบเGดียว


INSTRU | C | Am | Dm | G |

INSTRU | C | Am | Dm G | C | G |


ไม้ไผ่ต๋าCนักจ่องใจ้แป๋งAmเกิ๋น

คนบ่มีDmเงินก่จ่องไจ้ฮับจ้Gาง

สตางค์อุ๊ยบ่Cนักละมีบ่าฟักกับหม้อAmขาง

บ่ามีสDmตางค์แต่อุ๊ยยังมีกับข้าGวแลง


อุ๊ยปาเล่าCไป หัวเราะAmไป 

ไม่มีคำDmใดต่อว่าหรือพาGดพิง

ถึงหญิงคนCนั้น.. Am

Dmถึงผู้หญิงคนGนั้น

ถึงผู้หญิงคนCนั้น.Am.. เลย 

Dmฉันก็จึงได้เข้าGใจ


เพราะรอยยิ้มอุ๊ยFปา ได้บอกกับGฉัน

ว่าอุ๊ยผ่านโCลกมาEmนานแสนAmนาน

นายจนพอFรู้ว่าเราควรเบิกบGาน

กับชีวิตCตน.. C7

เวลาที่เหFลือเราควรเบิกบGาน

กับชีวิตCตน.. C7

เพราะผ่านโFลกมายาวนGาน

อุ๊ยจึงรู้ว่า Gควร.. G/Aเบิก.. G/Bบาน

Gกับ..    G/Aชี..    G/Bวิต..    Cตน...