อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง อย่าถือซาเด้อ - รัสมี อีสานโซล

รัสมี อีสานโซล | อย่าถือซาเด้อ

Tune to Eb

INTRO | C | B7 | Em | Em ( 4 Times )


หากข่อยสิถCามเจ้า

เป็นจังB7ได๋ เจ้าสำบายEmดีบ่

หากข่อยสิCขอ

พ้อเจ้า มื้อเเลB7งนี้.. เจ้าสิEmออกมาบ่

กะข่อยอยากถCาม ความเป็นB7ไป

ว่าEmเจ้าสำบายดีบ่

ข่อยสิมาCรอ.B7.. ปรับความเข้าEmใจ


ที่ผ่านCมาอยากบอกกับB7เจ้าหลาย

ความเป็นEmไปเปลี่ยนแปลง

ที่เจ้าแCสวงโชค แล่นหาB7ฝัน

เจ้าฝ่าEmฟันได๋บ่..

เลื่องเก่าผ่Cาน เฮาก้าB7วเดิน

ความหมาEmงเมินแยกแตกทาง

แต่ก็หCวังว่าสักวันB7คง.. ปรับเข้Emาใจ..


เป็นจั่งไCด๋แหน่.. กินข้าวแB7ลงนำกันบ่

อยู่Emไสเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้

สิไขแCจ้งแถลงการณ์

โปรดออกB7มาพ้อหน้าเเหน่

ที่ผ่านEmมาพลาดไปอภัยเด้อ

สิบ่Cขอให้เจ้ามา แก้ปัญB7หาที่ผ่านไป

แต่อยากบอEmกเจ้าหลายคิดฮอด

C  อย่าถือสาเด้อ D  อย่าถือสาเด้

Em  อย่าถือสาเด้..

C  อย่าถือสาเด้อ D  อย่าถือสาเด้

Em  อย่าถือสาเด้..

INSTRU | C | D | Em | Em | ( 2 Times )

INSTRU | C | B7 | Em | Em | ( 2 Times )


เป็นจั่งไCด๋แหน่.. กินข้าวแB7ลงนำกันบ่

อยู่Emไสเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้

สิไขแCจ้งแถลงการณ์

โปรดออกB7มาพ้อหน้าเเหน่

ที่ผ่านEmมาพลาดไปอภัยเด้อ

สิบ่Cขอให้เจ้ามา แก้ปัญB7หาที่ผ่านไป

แต่อยากบอEmกเจ้าหลายคิดฮอด

C  อย่าถือสาเด้อ D  อย่าถือสาเด้

Em  อย่าถือสาเด้อ..

C  อย่าถือสาเด้ D  อย่าถือสาเด้อ

Em  อย่าถือสาเด้อ.. เอ้อ..


INSTRU | C | B7 | Em | Em | ( 4 Times )


หากข่อยสิถาCมเจ้า

เป็นจังB7ได๋ เจ้าสำEmบายดีบ่

ข่อยสิมCารอ.B7.. ปรับความเข้าใจ..


OUTRO | C | B7 | Em | Em | C | D | Em |