อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง หยบรัก - เบส ได้หมดถ้าสดชื่น

เบส ได้หมดถ้าสดชื่น | หยบรัก

Tune to Eb

INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times )


พี่เป็นเด็กGใต้ ถ้าแหลงกลางก็ทอEmงแดง

พี่อยากได้เธอมาเCป็นแฟน ควงแขนจะได้Dมั้ย

ภาพเธอในวัGนนั้น ติดตาถึงวัEmนนี้

จะนอนก็ยัCงมีภาพเDธอมาหลอกหลอGนใจ


ทำไมAmใจมันเต้นอย่างนี้ กระวนกระวายทุกที

แค่เพียงได้เGห็นรอยยิ้มของเธอ ก็รู้ว่ารักเธอมาก

เลยอยากเอ่Amยคำว่าฉันรักเธอ

เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพลDงนี้..


หวังเหวิดมันแปลว่าห่Gวงใย

หยบรักคือการเก็Emบไว้ในใจ แค่คนเดียว

คิดถึงอิตายคืออยCากจะเจอ

อยากจะBmมองหน้าเธอ

มันจึงAmเพ้อบ้าบออยู่อย่าDงนี้


สาวเห้อเธอมีแฟนแล้Gวหม้าย

รู้มั้ยว่ากินไม่Emได้จะนอนก็ไม่หลับ

อยากพบอยากคุยอยากเCจอ

หลงไหลจนใจมันBmเพ้อละเมอ

อยากให้Amรู้ว่ามีเพียงแต่เDธอ ฉันรักหมดหัวใจ

INSTRU | G | Em | C | D |

INSTRU | C | Bm | Am | D | G | G |


ทำไมAmใจมันเต้นอย่างนี้ กระวนกระวายทุกที

แค่เพียงได้เGห็นรอยยิ้มของเธอ ก็รู้ว่ารักเธอมาก

เลยอยากเอ่Amยคำว่าฉันรักเธอ

เพื่อสื่อความหมายมาเป็นเพลDงนี้..


หวังเหวิดมันแปลว่าห่Gวงใย

หยบรักคือการเก็Emบไว้ในใจ แค่คนเดียว

คิดถึงอิตายคืออยCากจะเจอ

อยากจะBmมองหน้าเธอ

มันจึงAmเพ้อบ้าบออยู่อย่าDงนี้


สาวเห้อเธอมีแฟนแล้Gวหม้าย

รู้มั้ยว่ากินไม่Emได้จะนอนก็ไม่หลับ

อยากพบอยากคุยอยากเCจอ

หลงไหลจนใจมันBmเพ้อละเมอ

อยากให้Amรู้ว่ามีเพียงแต่เDธอ ฉันรักหมดหัวใจ


OUTRO | G | Em | C | D | D | G |