อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง หม้ายแล้ว - ธีเดช ทองอภิชาติ

ธีเดช ทองอภิชาติ | หม้ายแล้ว

INTRO | G | Em | C | D |


Gม้ายแล้ว..

เสียงจู้Cจี้ขี้บ่นแรกนู้นว่าน่ารำคGาญ

เสียงด่าเCช้านอกชาน

วันพี่คลานโคลงเคลง หGลบจากเมา

ไม่มีใAmครเรียกให้กินข้าว

ไม่มีBmใครมาปลุกหัวเช้า

ชาติเAmศร้าใจ ชาติเศร้Dาจัง


Gม้ายแล้ว..

แลประCนู้นไม่มีหันประนี้ไม่มาน้องสูGญไหน

ลิ้มCรสฤทธิ์พิษรัก วันน้องหนีจากลาน้ำGตาไหล

หม้าAmยแล้วคนมาคอยเซ้าซี้

หม้าBmยแล้ว คนมาชี้มาใช้

น้องCทิ้งพี่แล้วใช่ม้าย

หม้ายแDล้ว ไม่เหลือไรแล้ว


นั่งร้องกอดขวดเCหล้า ตั้งแต่หัวเDช้า จนGค่ำ

โวยวายเรียกร้องCร่ำ พร่ำเพ้อให้เDธอ กลัGบมา

หม้ายแล้วไม่มีเหCลือ รอยDรัก

เหลือเBmพียงน้ำEmตา สัญAmญา

หม้ายแDล้วไม่เหลืออะไGรแล้ว

INSTRU | C D | G | C D | G |

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |


นั่งร้องกอดขวดเCหล้า ตั้งแต่หัวเDช้า จนGค่ำ

โวยวายเรียกร้องCร่ำ พร่ำเพ้อให้เDธอ กลัGบมา

หม้ายแล้วไม่มีเหCลือ รอยDรัก

เหลือเBmพียงน้ำEmตา สัญAmญา

หม้ายแDล้วไม่เหลืออะไGรแล้ว. D


Gม้ายแล้ว..

ร้องให้ตCายไส้ลากรากผ่านอ้าGนเอ

เมาโซCซัดโซเซเหมือนซากศพไร้วิGญญาณ

สิ้Amนแล้วความรักจะไปต่อ

มีไม่Bmพอพลังกำลังใจ

น้องพCรากความรักจากพี่ไป

ทิ้งให้ตDาย.. กลับหม้ายแล้ว...


OUTRO | G | Em | C | D | G |