อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง ราสต้าตาลาย - จ๊อบ ทูดู Job 2 do

จ๊อบ ทูดู Job 2 do | ราสต้าตาลาย

ราสต้าตาลาย ราสต้าตาลาย

ราสต้าตาลาย ราสต้าตาลาย


INSTRU | Am | C | Dm | Am | ( 2 Times )


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


INSTRU | Am | C | Dm | Am | ( 2 Times )


Amงานการไม่ทำนอนหนำดูดกัญชา

เดินโซเซมาสายานมั่นหม้าย

เดินดุดเชือกCหัว นึกว่าบ้องDmลาน

Gวิ่งจนตกคันนา ช้า..ราสต้าAmตาลาย


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


Amกัญชา กัญชา เป็นยาวิเศษ

ถ้ามากเกินเหตุมันก็อันตราย

เป็นยาสมุนไCพรมานมDmนาน

Gแต่ระบบราชการบอกว่าใช้ไAmม่ได้


Amพวกอเมริกันนั้นเป็นต้นเหตุ

บอกฉุดประเทศให้เลิกดูดกัญชา

มันทำยาแก้ปCวดเอามาDmขาย

Gมันน่ายำให้ตาย โอ้ย..มาAmรกัญชา

ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


INSTRU | Am | C | Dm | Am | ( 2 Times )


Amกัญชา กัญชา เป็นยาวิเศษ

ถ้ามากเกินเหตุมันก็อันตราย

เป็นยาสมุนไCพรมานมDmนาน

Gแต่ระบบราชการบอกว่าใช้ไAmม่ได้


Amพวกอเมริกันนั้นเป็นต้นเหตุ

บอกฉุดประเทศให้เลิกดูดกัญชา

มันทำยาแก้ปCวดเอามาDmขาย

Gมันน่ายำให้ตาย โอ้ย..มาAmรกัญชา


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


ราสต้าAmตาลาย ราสต้าCตาลาย

ราสต้าDmตาลาย ราสต้าAmตาลาย


OUTRO | Am | C | Dm | Am | ( 2 Times )