อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง ผมไม่ได้เจ้าชู้ - เบียร์ พร้อมพงษ์

เบียร์ พร้อมพงษ์ | ผมไม่ได้เจ้าชู้

ผมไม่ได้เจ้าชู้...


INSTRU | Dm C | F | Dm C | Dm |


ไม่ได้เจ้Dmาชู้ เพียงCแต่เสียรู้คFนบ่อย ฮะโอAmโอย

ผมไม่ได้เจ้Bbาชู้ เพียงแต่มีAmคู่เป็นคนหลายใจ


INSTRU | Dm Gm | C Dm | Dm Gm | Am Dm |


มีรักหลายDmหนแต่ไม่ใช่คนหลาCยใจ

พอมีเวลาบ้างGmไหม จะอธิบายให้Dmฟัง

แค่อยากมีแFฟนสักคน ก็มักเจอAmคนหักหลัง

ก็เลยเริ่มGmต้นบ่อยครั้ง

มีเส้นทCางเหมือนคนหลาAยใจ


คนแCรกก็ได้น้ำตา คนต่อFมาก็เพิ่มความพ่าย

Bbคือความเป็นไป Cที่อยากใDmห้เธอรู้


ไม่ได้เจ้Bbาชู้ เพียงCแต่เสียรู้คFนบ่อย

ประวัติด่างพBbร้อย หัวCใจไม่มีFที่อยู่

พยาDmยามจะมีคนCรัก

ก็พลาดที่Gmคบคนลวงเป็Amนคู่ C

หลายรักคล้ายคนเจ้Amาชู้

ใครเล่าจะCรู้ผมเป็นผู้โดนกระทำ


INSTRU | Dm Gm | C Dm | Dm Gm | Am Dm |

มีรักหลายDmหน แต่ตามหาคCนๆ เดียว

ที่คบเป็นแฟนแน่นเGmหนียว รักเดียวและไม่ใDmจดำ

ก็ให้เธอลFองคิดดู เจ้าชู้ก็Amคงไม่ช้ำ

พูดมาถ้าGmพอเชื่อคำ

ก็อยากแนะCนำให้เธอช่Amวย.. Dmดูใจ


INSTRU | Dm | C | Bb | A |

INSTRU | Dm | C | Bb | A | A |


คนแCรกก็ได้น้ำตา คนต่อFมาก็เพิ่มความพ่าย

Bbคือความเป็นไป Cที่อยากใDmห้เธอรู้


ไม่ได้เจ้Bbาชู้ เพียงCแต่เสียรู้คFนบ่อย

ประวัติด่างพBbร้อย หัวCใจไม่มีFที่อยู่

พยาDmยามจะมีคนCรัก

ก็พลาดที่Gmคบคนลวงเป็Amนคู่ C

หลายรักคล้ายคนเจ้Amาชู้

ใครเล่าจะCรู้ผมเป็นผู้โดนกระทำ


INSTRU | Dm Gm | C Dm |

INSTRU | Dm Gm | Am Dm |

INSTRU ( 4 Times )

INSTRU ( ผมไม่ได้เจ้าชู้.. ยังหาคู่แท้ไม่เจอ )

INSTRU ( ผมไม่ได้เจ้าชู้.. ก็เจอแต่คนหลายใจ )

INSTRU ( ผมไม่ได้เจ้าชู้ หากมีเธอ ช่วยดูแลใจ )