อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง น้ำตา - แจ๋ม พลอยไพลิน

แจ๋ม พลอยไพลิน | น้ำตา

INTRO | Dm | C | ( 4 Times )


Dmทุก ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว

มีแค่Cลมหายใจ ที่อ่อนแรง

Bbวามเข้มแข็งบ่เหลือ

Dmสองตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด

เหมือนปลายทCางชีวิต ใกล้จบลง

Bbคงบ่เหลืออีกแล้วควาDmมฮัก


Bbทุ่มเทให้เขาลCงไปแทบตาย

แต่สุดAmท้ายก็ได้แค่ความว่างDmเปล่า

Bbคําว่าฮักชั่วCฟ้าชั่วดินสลาย

บ่ดนผ่าAmนไปกะถิ่มให้เหลือแค่Dmเฮา

Cโนว..Bbโฮ..Cโฮ.. นี่บ้อใDmจคน


Dmทุกๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว

มีแค่เCสียงหัวใจใกล้สลาย

Bbโดนความจําทําร้ายจนอ่อDmนแอ

Dmยังบ่พร้อมจบกะตกเป็นคนแพ้

กลืนน้ำCตาผ่าหัวใจ

Bbเบิ่งรูปเขาต่างหCน้า โว.. Dmโฮ..


แต่สิ่งที่มันเคลื่อนBbไหวได้ในตอนนี้

มีCแค่น้ำตา

ที่ไหAmลมาปนกลิ่นตัวเขาจDmาง ๆ

ติดอยู่ผ้าBbห่ม กอดหมอนดอมCดม

จนพออยากสิAmจมให้ขาดใจ ลงตรDmงนั้น

คิดฮอดBbเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เCธอ.

เฮ็ดปานเฮาตายจาDmกกัน..F   C   Dm

อ้ายDmเอย อ้ายเCอ๋ย อ้ายDmเอย..

อ้ายDmเอย อ้ายBbเอ๋ย อ้ายDmเอย..

ลืมมันไปสาBbอ้าย เรื่องเก่าฮักเCฮา

ตอนนี้มันกลายเป็นขี้Amเถ่า

ย้อนน้องเป็นขอDmงเขา ให้หวนคืนคงบ่Bbได้

เอาใจส่อยเด้ออ้าย ยังเป็นห่วงสุดหัDmวใจ

ได้แต่ส่งแฮCงใจ บอกให้เจ้าสู้เBbด้อ.. สู้เCด้อ..

ลุกขึ้นมา เริ่มต้Bbนใหม่..Cเด้อ..Dm.


INSTRU | Bb | C | Am | Dm | ( 2 Times )


แต่สิ่งที่มันเคลื่อนBbไหวได้ในตอนนี้

มีCแค่น้ำตา

ที่ไหAmลมากับกลิ่นตัวเขาจDmาง ๆ

ติดอยู่ผ้าBbห่มกอดหมอนดอมCดม

จนพออยากAmสิจม ให้ขาดใจลงตรDmงนั้น

คิดฮอดBbเด้อ.. คิดฮอดเCด้อ..


แต่สิ่งที่มันเคลื่อนBbไหวได้ในตอนนี้

มีCแค่น้ำตา

ที่ไหAmลมาเซ่นให้ความฮักเDmน่า ๆ

กลั้นใจอวBbยพร ส่งเขาให้Cมีความสุข

ถึงตอAmนนี้ใจมันสิเจ็บหนัก.. กว่Dmาเก่า

ยังฮักBbเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เCธอ..

ฮักBbเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เCธอ..

อยู่ในอ้อมกอDmดเขา..