อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง น้ำจันน้ำใจ - บ่าวเทือง

บ่าวเทือง | น้ำจันน้ำใจ

INTRO | C | Am | F G | C |


Cบบว่าเลงใบจาก

อิเป็นเEmบียร์หวากหรือเหล้าเถื่อน

Amพี่มันคอแจเลื่อน ขอใGห้มี

Cน้ำทิพย์เมืองมนุษย์

แดนEmดินสุขาวดี

Amดื่มด่ำความสุนทรีย์อิ่Gมอารมย์


Cใช้ใช้ชีวิต ก็รู้ว่าEmผิดศีลข้อที่ 5

Amใช่ว่านักพรตในอาศGรม

Cลมหายใจไอดีกรี

โอ้EmแสงตะวันสาAmยลม

แบกFไว้ทำไมความขื่นขม

เลือดD7ลมจะได้แGล่น


สุFรา.Em.. แปลว่าเAmหล้า

Fดื่มค่ำเGช้าฆ่าพยCาธิตาย E

ขึ้นสวรรค์ เสียง่าAmยดาย

มีนางFฟ้า เฝ้D7านับหมื่นแGสน

ผู้Fใด.Em.. ใครไม่กินเAmหล้า

FตกนรกเหGล่าชั่วดินแCดน E

ยมทูตผูกตีนแAmขวน

หัวFจุ่ม.. D7สุมนรกโลGกันต์ E

INSTRU | Am F | D7 G |

INSTRU | Am F | D7 G | E G |


พูดCจาภาษาน้ำจัน ฟังEmกันก็เข้าใจ

ปล่อAmยให้โลกหมุนซะบ้างช่างแม่Gมมัน

ชีCวิตอีกมากมาย

ให้เวEmลาเลื่อนไหลเท่Amานั้น

เอาน้ำFจันชนน้ำจัน เดี๋ยวD7มันก็ดีเGอง


สุFรา.Em.. แปลว่าเAmหล้า

Fดื่มค่ำเGช้าฆ่าพยCาธิตาย E

ขึ้นสวรรค์ เสียง่าAmยดาย

มีนางFฟ้า เฝ้D7านับหมื่นแGสน

ผู้Fใด.Em.. ใครไม่กินเAmหล้า

FตกนรกเหGล่าชั่วดินแCดน E

ยมทูตผูกตีนแAmขวน

หัวFจุ่ม.. D7สุมนรกโลGกันต์..


สุราแปลว่า.. แล้วเหCล่า...