อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง ถ้าเธอรักเขา เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว - แป๊ะ Syndrome

แป๊ะ Syndrome | ถ้าเธอรักเขา เราจะไปทะเล เย้เฮ้ว

Tune to Eb


ถ้าเธอรักเCขา.D..

เราจะไปทBmะเล เย้เE7ฮ้ว.. 

พักหัวใจที่โดAmนเท ที่DมันเกเรไปรักเGธอ


รู้ว่าเธอชอบAmเขา.. D

เขาคือคนที่Bmเธอต้องการทุกอE7ย่าง

ส่วนฉันไม่มีเลยสัAmกอย่าง D

ที่เธออยากได้จากเGขา.. E7


เรามันคนเซAmอร์ ๆ D

ที่บังเอิญเจอBmเธอในวัE7นนี้ 

ฉันก็รู้ตัAmวดี มีสิDทธิ์แค่นี้ก็เGอา.. E7


ถ้าเธอรักเCขา.D..

เราจะไปทBmะเล เย้เE7ฮ้ว.. 

พักหัวใจที่โดAmนเท ที่มัDนเกเรไปรักเGธอ

ถ้าวันนึงเบื่อเCขา.D..

อยากจะไปทBmะเล กับเE7รา

ขอให้เธอลืมAmเขา ให้Dได้จริง ๆ เสียก่Gอน

ฉันนั้นชอบทAmะเล.. D

เพราะมันไปแล้วสBmบาย.. E7ใจ 

ให้คลื่นลมพาควาAmมทุกข์ออกไป D

นั่งโง่ ๆ อยู่ริGมทะเล E7

อาจจะต่างจากAmเขา.. D

มันมีความท้าBmทาย ทุกอE7ย่าง 

เขามีสิ่งที่สวAmยงาม D

อยู่ที่เธอจะเลือEsus4กใคร E


ถ้าเธอรักเCขา.D..

เราจะไปทBmะเล เย้เE7ฮ้ว.. 

พักหัวใจที่โดAmนเท ที่มัDนเกเรไปรักเGธอ

ถ้าวันนึงเบื่อเCขา.D..

อยากจะไปทBmะเล กับเE7รา

ขอให้เธอลืมAmเขา ให้Dได้จริง ๆ เสียก่Gอน


ถ้าเธอรักเCขา.D..

เราจะไปทBmะเล E7

พักหัวใจที่โดAmนเท ที่มัDนเกเรไปรักเGธอ

ถ้าวันนึงเบื่อเCขา.D..

อยากจะไปทBmะเล กับเE7รา

ขอให้เธอลืมAmเขา ให้Dได้จริง ๆ เสียก่Gอน


ขอให้เธอลืมAmเขา ให้Dได้จริง ๆ เสียก่Gอน..