อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง ซับน้ำตา - วงสวัสดี

วงสวัสดี | ซับน้ำตา

INTRO | G | C | G | C | G |


จะไม่ถามว่าเจ็บแGค่ไหน

จะไม่ถามว่าเพราะอBmะไร

จะไม่ถCาม ว่าใครที่ทำร้ายเGธอ

สิ่งที่เCธอเจอมามากมDาย

รักของBmเธอที่มีความEmหมาย

โดนทำAmร้ายมามากเท่าไCหร่ใครก็คDงรู้


แต่จะถามว่าต้องการไGหม

ใครสักคนที่กอดเธBmอไว้

และจะถCามว่าใจยังไหวหรือเปGล่า

ให้ตัวAmฉันนั้นได้ดูDแล

แผลใBmนใจเธอด้วยรัEmกแท้

ขอเพียAmงแค่เธอนั้นเปิดCใจให้คนคDนนี้


แม้ว่าวัEmนนี้

เธออาจจะยังไม่Bmพร้อม ยอมรับใคร

หรือวัAmนนี้ เธออDาจจะยังหวั่นไGหว

หรือตอEmนนี้

เธออาจจะพร้อมและBmยอมรับใคร

คนคAmนนี้ ขอโอกาสนั้นได้ไDหม


จะรักCษา แผลใDจที่เคยผ่าGนมา

ซึมซับน้ำAmตา ด้วยDคำว่าฉันรักเGธอ

จะเก็บมันCไว้ ในส่วนDลึก

ลงท่ามBmกลางแก่นเสี้ยวหัEmวใจ

จะไม่ให้Amใครมาทำร้Dายใจเธอต่Gอไป

INSTRU | C | Bm | Am D | G |

INSTRU | C D | Bm Em | Am | D | D |


แม้ว่าวัEmนนี้

เธออาจจะยังไม่Bmพร้อม ยอมรับใคร

หรือวัAmนนี้ เธออDาจจะยังหวั่นไGหว

หรือตอEmนนี้

เธออาจจะพร้อมและBmยอมรับใคร

คนคAmนนี้ ขอโอกาสนั้นได้ไDหม


จะรักCษา แผลใDจที่เคยผ่าGนมา

ซึมซับน้ำAmตา ด้วยDคำว่าฉันรักเGธอ

จะเก็บมันCไว้ ในส่วนDลึก

ลงท่ามBmกลางแก่นเสี้ยวหัEmวใจ

จะไม่ให้Amใครมาทำร้Dาย..


จะรักCษา แผลใDจที่เคยผ่าGนมา

ซึมซับน้ำAmตา ด้วยDคำว่าฉันรักเGธอ

จะเก็บมันCไว้ ในส่วนDลึก

ลงท่ามBmกลางแก่นเสี้ยวหัEmวใจ

จะไม่ให้Amใครมาทำร้Dายใจเธอต่Gอไป


จะไม่ให้Amใครมาทำร้Dาย..

ใจเธอต่Gอไป...