อันดับเพลงไทย 🔥
ยอดวิว
513 ล้านวิว
504 ล้านวิว
467 ล้านวิว
400 ล้านวิว
396 ล้านวิว
392 ล้านวิว
388 ล้านวิว
380 ล้านวิว
378 ล้านวิว
322 ล้านวิว
318 ล้านวิว
317 ล้านวิว
315 ล้านวิว
312 ล้านวิว
311 ล้านวิว
311 ล้านวิว
296 ล้านวิว
294 ล้านวิว
293 ล้านวิว
269 ล้านวิว
260 ล้านวิว
259 ล้านวิว

คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ - วงกันเอง

วงกันเอง | คนมีเจ้าของ

INTRO | E | G#m | F#m | B | ( 3 Times )


ต่อให้Eฉันรักเธอสักแค่ไหน

ก็ไม่G#mทำให้ใจเธอไหวหวั่น

แต่F#mเธอคือคนสำคัญ ของหัวBใจ


คำว่าEรักมันไม่มีวันยอมหยุด

หยุดให้G#mใจของฉัน ไปรักเธอ

มันF#mทนไม่ไหว เลยต้องยอมBจำนน


Aรู้ว่าเBธอ มีแฟG#mนแล้ว

แต่ไม่แF#mคล้ว รักเBธออย่าEงนี้

F#mใจเจ้าเอย เวรกG#mรรมช้ำฤดี

เจ็บแบF#mบนี้ขอให้ฉันคนเดียBวพอ


ไปรักใครไม่Eรัก

ไปรักG#mคนที่มีเจ้าC#mของ

หมดสิBทธิ์ที่จะครอบคAรอง

เป็นพี่น้Bองก็ดีแค่ไEหน


วันนั้นเธอบอกรักAฉัน

มาวันBนี้เธอเปลี่ยนแปG#mลงไป

หมดC#mแล้ว เยื่อF#mใย

บทสุดท้Bายได้แค่พี่น้EองB


Eรู้ ว่าเธอก็ยังรัG#mกเขา

ปากหวานแต่ใจแสนเศAร้า

ทรมBานอะไรอย่าEงนี้


ไม่นึกไม่คิดไม่Aฝัน

ว่าเธอBนั้นต้องทำแบG#mบนี้

วาC#mงใจไว้ที่คF#mนดี

จบเพลBงนี้ขอลาจEาก

INSTRU | E G#m/D# | C#m B | A B | E |

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

INSTRU | E | G#m/D# | F#m | B |


Aรู้ว่าเBธอ มีแฟG#mนแล้ว

แต่ไม่แF#mคล้ว รักเBธออย่าEงนี้

F#mใจเจ้าเอย เวรกG#mรรมช้ำฤดี

เจ็บแบF#mบนี้ขอให้ฉันคนเดียBวพอ


ไปรักใครไม่Eรัก

ไปรักG#mคนที่มีเจ้าC#mของ

หมดสิBทธิ์ที่จะครอบคAรอง

เป็นพี่น้Bองก็ดีแค่ไEหน


วันนั้นเธอบอกรักAฉัน

มาวันBนี้เธอเปลี่ยนแปG#mลงไป

หมดC#mแล้ว เยื่อF#mใย

บทสุดท้Bายได้แค่พี่น้Eอง F


ไปรักใครไม่Fรัก

ไปรักAmคนที่มีเจ้าDmของ

หมดCสิทธิ์ที่จะครอบคBbรอง

เป็นพี่น้Cองก็ดีแค่ไFหน


วันนั้นเธอบอกรักBbฉัน

มาวันCนี้เธอเปลี่ยนแปลAmงไป

หมดแล้ว เยื่อDmใย

บทสุดท้Cายได้แค่พี่น้Fอง


หมดแล้ว เยื่Gmอใย

บทสุดท้Cาย.. ได้แค่พี่น้Fอง..


OUTRO | F | Am | Gm | C | F |