คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม Gb

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม Gb ประกอบด้วยโน๊ต Gb เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Gbm, Gb6, Gbm6, Gb69, Gb7, Gbm7, Gbmaj7, Gb7b5, Gb7#5, Gbm7b5, Gb7b9, Gb9, Gbm9, Gbmaj9, Gbadd9, Gb13, Gbsus2, Gbsus4, Gbdim, Gbdim7, Gbaug