คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม G

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม G ประกอบด้วยโน๊ต G เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Gm, G6, Gm6, G69, G7, Gm7, Gmaj7, G7b5, G7#5, Gm7b5, G7b9, G9, Gm9, Gmaj9, Gadd9, G13, Gsus2, Gsus4, Gdim, Gdim7, Gaug