คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม G#

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม G# ประกอบด้วยโน๊ต G# เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น G#m, G#6, G#m6, G#69, G#7, G#m7, G#maj7, G#7b5, G#7#5, G#m7b5, G#7b9, G#9, G#m9, G#maj9, G#add9, G#13, G#sus2, G#sus4, G#dim, G#dim7, G#aug