คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม F

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม F ประกอบด้วยโน๊ต F เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Fm, F6, Fm6, F69, F7, Fm7, Fmaj7, F7b5, F7#5, Fm7b5, F7b9, F9, Fm9, Fmaj9, Fadd9, F13, Fsus2, Fsus4, Fdim, Fdim7, Faug