คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม F#

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม F# ประกอบด้วยโน๊ต F# เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น F#m, F#6, F#m6, F#69, F#7, F#m7, F#maj7, F#7b5, F#7#5, F#m7b5, F#7b9, F#9, F#m9, F#maj9, F#add9, F#13, F#sus2, F#sus4, F#dim, F#dim7, F#aug