คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม Eb

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม Eb ประกอบด้วยโน๊ต Eb เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Ebm, Eb6, Ebm6, Eb69, Eb7, Ebm7, Ebmaj7, Eb7b5, Eb7#5, Ebm7b5, Eb7b9, Eb9, Ebm9, Ebmaj9, Ebadd9, Eb13, Ebsus2, Ebsus4, Ebdim, Ebdim7, Ebaug