คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม E

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม E ประกอบด้วยโน๊ต E เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Em, E6, Em6, E69, E7, Em7, Emaj7, E7b5, E7#5, Em7b5, E7b9, E9, Em9, Emaj9, Eadd9, E13, Esus2, Esus4, Edim, Edim7, Eaug