คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม Db

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม Db ประกอบด้วยโน๊ต Db เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Dbm, Db6, Dbm6, Db69, Db7, Dbm7, Dbmaj7, Db7b5, Db7#5, Dbm7b5, Db7b9, Db9, Dbm9, Dbmaj9, Dbadd9, Db13, Dbsus2, Dbsus4, Dbdim, Dbdim7, Dbaug