คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม D

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม D ประกอบด้วยโน๊ต D เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Dm, D6, Dm6, D69, D7, Dm7, Dmaj7, D7b5, D7#5, Dm7b5, D7b9, D9, Dm9, Dmaj9, Dadd9, D13, Dsus2, Dsus4, Ddim, Ddim7, Daug