คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม D#

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม D# ประกอบด้วยโน๊ต D# เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น D#m, D#6, D#m6, D#69, D#7, D#m7, D#maj7, D#7b5, D#7#5, D#m7b5, D#7b9, D#9, D#m9, D#maj9, D#add9, D#13, D#sus2, D#sus4, D#dim, D#dim7, D#aug