คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม C

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม C ประกอบด้วยโน๊ต C เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Cm, C6, Cm6, C69, C7, Cm7, Cmaj7, C7b5, C7#5, Cm7b5, C7b9, C9, Cm9, Cmaj9, Cadd9, C13, Csus2, Csus4, Cdim, Cdim7, Caug