คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม C#

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม C# ประกอบด้วยโน๊ต C# เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น C#m, C#6, C#m6, C#69, C#7, C#m7, C#maj7, C#7b5, C#7#5, C#m7b5, C#7b9, C#9, C#m9, C#maj9, C#add9, C#13, C#sus2, C#sus4, C#dim, C#dim7, C#aug