คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม Bb

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม Bb ประกอบด้วยโน๊ต Bb เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Bbm, Bb6, Bbm6, Bb69, Bb7, Bbm7, Bbmaj7, Bb7b5, Bb7#5, Bbm7b5, Bb7b9, Bb9, Bbm9, Bbmaj9, Bbadd9, Bb13, Bbsus2, Bbsus4, Bbdim, Bbdim7, Bbaug