คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม B

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม B ประกอบด้วยโน๊ต B เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Bm, B6, Bm6, B69, B7, Bm7, Bmaj7, B7b5, B7#5, Bm7b5, B7b9, B9, Bm9, Bmaj9, Badd9, B13, Bsus2, Bsus4, Bdim, Bdim7, Baug