คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม Ab

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม Ab ประกอบด้วยโน๊ต Ab เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Abm, Ab6, Abm6, Ab69, Ab7, Abm7, Abmaj7, Ab7b5, Ab7#5, Abm7b5, Ab7b9, Ab9, Abm9, Abmaj9, Abadd9, Ab13, Absus2, Absus4, Abdim, Abdim7, Abaug