คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม A

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม A ประกอบด้วยโน๊ต A เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น Am, A6, Am6, A69, A7, Am7, Amaj7, A7b5, A7#5, Am7b5, A7b9, A9, Am9, Amaj9, Aadd9, A13, Asus2, Asus4, Adim, Adim7, Aaug