คอร์ดกีตาร์ กลุ่ม A#

คอร์ดกีตาร์ในกลุ่ม A# ประกอบด้วยโน๊ต A# เป็นโน๊ตหลัก (Root note)

รูปแบบอื่นๆ บนคอร์ดหลัก เช่น A#m, A#6, A#m6, A#69, A#7, A#m7, A#maj7, A#7b5, A#7#5, A#m7b5, A#7b9, A#9, A#m9, A#maj9, A#add9, A#13, A#sus2, A#sus4, A#dim, A#dim7, A#aug